EN RU
Ieiet
EN RU

Privātuma politika

SunFit privātuma politikas paziņojums

Šis paziņojums par privātumu attiecas uz Jums, ja esat SunFit līgumiskais biedrs, izmantojat mūsu pakalpojumus bez konkrēta līguma, piemēram, vienreizējo apmeklējumu izmēģinājuma treniņa gadījumā, vai vienkārši meklējat ar mums saistītu informāciju interneta vidē.

SIA FitFix (kluba SunFit īpašnieks, turpmāk tekstā SunFit vai mēs) augstu vērtē savu klientu (turpmāk tekstā Jūsu) tiesības uz privātumu un datu aizsardzību.

 

  1. Par personas datu apstrādi atbildīgais izpildītājs

SIA FitFix
Balasta dambī 15, LV-1048, Rīga
E-pasts: [email protected], tel. 26448899

 

  1. Apstrādājamie dati

 

  1. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde notiek dažādiem mērķiem, un katrai datu apstrādei ikviena mērķa labā jānorit, ievērojot tiesiskumu. Klientu datu apstrādes tiesiskais pamats:

  1. Personas datu glabāšanas termíņi

Dati tiek glabāti tik ilgi, kamēr tas jādara saskaņā ar likumu vai arī kamēr tas nepieciešams, lai izpildītu šajā paziņojumā par privātumu norādītos mērķus.

 

  1. Jūsu personas datu drošība

 

SunFit ir veicis nepieciešamos juridiskos, organizatoriskos, fiziskos un tehniskos drošības pasākumus, lai aizsargātu Jūsu personisko informāciju. Daži mūsu izmantoto pasākumu piemēri:

 

Fiziskie pasākumi – personiskos datus saturoši dokumenti papīra formātā tiek turēti telpā, kura pieejama tikai personālam un slēgtos skapīšos, kas ir pieejami tikai konkrētiem, pilnvarotiem darbiniekiem viņu pienākumu veikšanai

 

Tehniskie pasākumi – Tiek nodrošināts, ka IT sistēma neļauj veikt jaunus mēģinājumus ievadīt un bloķēt lietotāja ID, ja neveiksmīgo ievadīšanas mēģinājumu skaits pārsniedz noteiktu robežu.

 

Organizatoriskie pasākumi – Tiek nodrošināts, ka piekļuves tiesības tiek slēgtas brīdī, kad darbinieks dodas prom no SunFit; tiek nomainītas IT paroles,  tiek nodrošināts, ka publiski pieejamās telpās nav iespējams iekļūt bez caurlaides, kas tiek izmantota personīgo datu apstrādei.

Ja mēs izmantojam ārējos pakalpojumu sniedzējus, kas apstrādā Jūsu personas datus, mēs ar tādiem pakalpojumu sniedzējiem noslēdzam datu apstrādes un aizsardzības līgumu, kas pakalpojumu sniedzējam uzliek par pienākumu: a) veikt attiecīgus pasākumus, lai aizsargātu personas datu konfidencialitāti un drošību, un b) apstrādāt personas datus saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

 

  1. Jūsu tiesības saistībā ar personas datiem

Tiesības iepazīties ar datiem – Jums ir tiesības zināt, kādus datus mēs par Jums esam apkopojuši, kādam nolūkam mēs tos apstrādājam; cik ilgi dati tiek glabāti; kādas ir Jūsu tiesības attiecībā uz datu labošanas, dzēšanas un apstrādes ierobežošanu.

Tiesības uz datu labošanu – Jums ir tiesības pieprasīt savu personas datu labošanu, gadījumā ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi.

Tiesības uz datu dzēšanu – atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdzēšam Jūsu personas datus; pirmkārt, tas attiecas uz gadījumiem, kad Jūsu datu apstrādi veicam personīgās intereses nolūkos vai pamatojoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu (piemēram, ja dati mums vairs nav nepieciešami, Jūs varat atsaukt mums sniegto piekrišanu datu apstrādei).

Tiesības uz apstrādes ierobežošanu – noteiktos gadījumos Jums uz konkrētu laika periodu ir tiesības atcelt vai ierobežot savu personīgo datu apstrādi (piemēram, ja esat iesniedzis pretenzijas par savu datu apstrādi).

Ja vēlaties izmantot kādu no iepriekš minētajām Jums piešķirtajām tiesībām, lūdzam vērsties pie mums, rakstot uz e-pastu [email protected] ar norādi Privātuma politika

66917172 [email protected]